Video zapis

Najava predavanja

Opis

Detalji predavanja

Iskustva iz svakodnevne prakse privrede i državnih organa, kao i iz postupanja Inspekcije rada i nadležnih sudova svedoče o tome da su određeni radnopravni instituti i dalje sporni u primeni, odnosno da zahtevaju dodatna pojašnjenja. Prethodno uređenje prava i obaveza iz radnog odnosa i ugovoranje međusobnih odnosa poslodavca i zaposlenog, uključujući i uređivanje zarade od suštinskog su značaja za buduće efikasno funkcionisanje radnih procesa. Radionica će obuhvatiti najznačanije teme radnog prava i to:

 • - Zasnivanje radnog odnosa i prava i obaveze
 • - Ugovoranje zarade i drugih primanja zaposlenih i određivanje njihove visine
 • - Nova kontrolna lista za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa NOVO
 • - Kontrolna lista za nadzor nad primenom Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
 • - Najčešći propusti,koji se utvrde prilikom inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa: rad na "crno", neisplata zarada, naknada zarada i drugih primanja, prekovremeni rad duži od zakonom propisanog, otkazi ugovora o radu suprotno Zakonu o radu
 • - Otkaza ugovora o radu u sudskoj praksi nadležnih sudova

Program

Raspored

 • Biće naknadno objavljeni

Vreme i mesto

Lokacija predavanja

 • 14. JUN 2019. godine
 • Institut za uporedno pravo
 • Terazije 41, Beograd
 • 10:00 časova

CENA

 • KOTIZACIJA
 • 7,900 RSD PROMO
 • 11,900 RSD REDOVNA CENA
 • VEBINAR
 • 4,900 RSD PROMO
 • 7,900 RSD REDOVNA CENA
 • *U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.
  Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

Predavači